Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Subsidie, Jaarsubsidie

Direct aanvragen

Subsidieaanvraag tot vaststelling jaarsubsidie en aanvraag tot verlening jaarsubsidie

De jaarsubsidie vervangt de structurele, budget- en waarderingssubsidie. Jaarsubsidie is een verzamelterm voor subsidie die per kalenderjaar worden verstrekt. In de algemene subsidieverordening en de subsidieregels leest u of uw activiteit voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het verstrekken van een jaarsubsidie. Tip: neemt u vooraf contact op met één van de subsidieadviseurs van de gemeente. Bereikbaar via e-mail subsidies@vlissingen.nl en telefoonnummer 14 0118.

Subsidieaanvraag

Naast een volledig ingevuld formulier moet de subsidieaanvraag bestaan uit:

  • De meest recente statuten;
  • Een ondertekende verklaring voor akkoord met subsidievoorwaarden;
  • Een inhoudelijk verslag over de activiteiten;
  • Tot €10.000,- een verantwoording over de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten;
  • Tussen €10.000,- en € 200.000,- het meest actuele financiële jaarverslag. Hierin dient te zijn opgenomen de begroting, een exploitatierekening en de balans;
  • Voor subsidiebedragen vanaf € 200.000,- een controleverklaring van de accountant.

Aanvragen

Om op digitale wijze subsidie aan te vragen klikt u op de knop 'Direct aanvragen'. Om de subsidieaanvraag volledig te maken, voegt u bovenstaande documenten samen met het aanvraagformulier als bijlage toe op de laatste pagina van het aanvraagformulier.

Doet u uw aanvraag liever op papier? U kunt het subsidieformulier ook downloaden (pdf, 105 KB) .

  • Stuur het aanvraagformulier dan samen met bovenstaande documenten op aan: Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
  • U kunt het formulier en bijlagen ook inleveren op het stadhuis (Paul Krugerstraat 1 in Vlissingen) of mailen naar gemeente@vlissingen.nl.

Let op: dit formulier met bijlagen moet uiterlijk 1 juni in het bezit zijn van de gemeente. Aanvragen die later worden ingediend nemen wij niet in behandeling.