Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Subsidie, Investeringssubsidie

Direct aanvragen

Investeringssubsidies zijn eenmalige subsidies. Hiermee wil de gemeente zich inzetten om organisaties te ondersteunen, die grote(re) investeringen moeten plegen voor de voortgang van hun maatschappelijke activiteiten.
In de algemene subsidieverordening en de subsidieregel Investeringssubsidie leest u of uw activiteit voldoet aan de voorwaarden, die gelden voor het verstrekken van een investeringssubsidie. Tip: neemt u vooraf via e-mail subsidies@vlissingen.nl of telefoonnummer 14 0118 contact op met één van de subsidieadviseurs.

Subsidieaanvraag

Naast een volledig ingevuld formulier moet de subsidieaanvraag bestaan uit:

  • De meest recente statuten;
  • Een ondertekende verklaring voor akkoord met subsidievoorwaarden;
  • Een onderbouwd verzoek met argumenten over de noodzaak van de investering. Inclusief redenen waarom de organisatie zelf niet in staat is dit uit te voeren;
  • Een bijlage met stukken die volledige inzage geven in de financiële positie van de organisatie  van de voorgaande 3 jaren;
  • Een bijlage met een gedetailleerde kostenopzet van de uit te voeren werkzaamheden, die wordt onderbouwd door tenminste 2 offertes;
  • Een recente (geanonimiseerde) ledenlijst van de vereniging.

Vaststelling

Na aanschaf van de roerende goederen dient u een verzoek tot vaststelling in. Voeg hierbij een inhoudelijke en financiële verantwoording.
De ingediende aanvragen voor een investeringssubsidie worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus volgens het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'.

Aanvragen

U kunt de subsidie digitaal aanvragen met uw DigiD via de knop 'Direct aanvragen' bovenaan de pagina. Om de subsidieaanvraag volledig te maken, voegt u bovenstaande documenten samen met het aanvraagformulier als bijlagen toe op de laatste pagina van het aanvraagformulier.

Doet u uw aanvraag liever op papier? U kunt het subsidieformulier ook downloaden.

  • Stuur het aanvraagformulier dan samen met bovenstaande documenten op aan: Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
  • U kunt het formulier en bijlagen ook inleveren op het stadhuis (Paul Krugerstraat 1 in Vlissingen) of mailen naar gemeente@vlissingen.nl.

Let op: Bovenstaande gegevens dienen uiterlijk 12 weken vóór de te organiseren activiteit in het bezit te zijn van de gemeente. Aanvragen die later worden ingediend, nemen wij  niet in behandeling.