Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Naturalisatie, aanvraag nederlandse nationaliteit

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land, aan een vreemdeling die daar om vraagt. Wanneer u als niet-Nederlander de Nederlandse nationaliteit wilt aannemen, dan moet u daar een verzoek voor indienen.
U dient het verzoek in bij de gemeente. De gemeente start de naturalisatieprocedure op, die uiteindelijk zal leiden tot een beslissing over uw verzoek.
Wilt u meer informatie of denkt u dat u in aanmerking komt voor naturalisatie, maak dan een afspraak via 14 0118 voor een eerste adviesgesprek. Uw gegevens worden geregistreerd en er wordt telefonisch contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen.
Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie leest u meer over het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit.
Zie voor meer informatie ook de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Aanvragen

Hoe kan ik een aanvraag tot naturalisatie indienen?

Wij werken uitsluitend op afspraak. U dient een afspraak te maken via 14 0118 voor een adviesgesprek, maar ook voor het inleveren van alle documenten en doen van de aanvraag.
Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.
In een persoonlijk gesprek zal de medewerker van de gemeente u voorlichten over de wettelijke eisen en de gevolgen van het aannemen van de Nederlandse nationaliteit. Ook de procedure die u moet volgen, de documenten die nodig zijn en de kosten worden toegelicht.
Na dit gesprek en nadat alle benodigde documenten zijn ingeleverd, neemt de gemeente uw naturalisatieverzoek in behandeling. De gemeente stelt aan de hand van de ontvangen informatie een advies op. Dit advies stuurt zij samen met de benodigde documenten naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Deze dienst is een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en neemt uw verzoek over. Het Ministerie beslist uiteindelijk of het u de Nederlandse nationaliteit toekent of niet. Zij moet dit wettelijk binnen 1 jaar na aanvraag beslissen. Vaak is de doorlooptijd 6-8 maanden.
Als uw verzoek positief uitvalt, dan krijgt u een Koninklijk Besluit. U verkrijgt dan het Nederlanderschap na het bijwonen van de verplichte naturalisatieceremonie. De naturalisatieceremonie is een ceremonie voor mensen die Nederlander worden door naturalisatie of de optieprocedure. Tijdens de bijeenkomst krijgt u het koninklijk besluit van Nederlanderschap uitgereikt.
Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit. Deelname is verplicht voor mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden.
U legt op de naturalisatieceremonie de verklaringen van verbondenheid af. Hiermee belooft u om de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen. De verklaring van verbondenheid is verplicht voor iedereen van 16 jaar en ouder die via naturalisatie op de optieprocedure Nederlander wordt.
Na het afleggen van de verklaringen van verbondenheid reikt de ambtenaar van de gemeente, namens de burgemeester, het Koninklijk besluit van Nederlanderschap uit.
Daarna bent u formeel Nederlander.

Wat heb ik nodig om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen?

Om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen heeft u het volgende nodig:

 • Een geldig legitimatiebewijs waarop uw eigen nationaliteit staat;
 • Een geldige verblijfsvergunning;
 • Een geboorteakte (niet bij vluchtelingen met de asielstatus);
 • Trouwde u buiten Nederland? Dan ook de huwelijksakte;
 • Eventueel het rapport van het ‘eerste en verder gehoor’. Dit maakt de IND op bij een aanvraag tot asiel;
 • Uw laatste loonstrookje (indien aanwezig).

Bijzonderheden

Kan ik mijn eigen nationaliteit houden als ik de Nederlandse nationaliteit krijg?

Heeft u de Nederlandse nationaliteit gekregen? Dan kunt u soms ook uw eigen nationaliteit houden. Dat hangt af van de wetten van uw eigen land en van voorwaarden in de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Wat is de optieprocedure?

De optieprocedure is een andere mogelijkheid om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. De procedure loopt dan binnen de gemeente. De burgemeester besluit uiteindelijk of hij de Nederlandse nationaliteit toekent of niet. Ook voor deze procedure dient u een afspraak te maken.

Hoe lang duurt de optieprocedure?

De optieprocedure duurt ongeveer 3 à 4 maanden. Als dat nodig is, mag de gemeente nog 13 weken extra nemen om uw aanvraag te beoordelen. Maximaal duurt de procedure 26 weken.

Kan ik een aanvraag voor de Nederlandse nationaliteit voor iemand anders doen?

Nee, u kunt niet voor een andere volwassene de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Als u voor uzelf de aanvraag doet, kunt u dat tegelijkertijd ook doen voor uw kind. Uw kind moet wel jonger zijn dan 18 jaar.

Kosten

Wat zijn de kosten van naturalisatie?

De tarieven zijn als volgt:

 • Normaal tarief 1 persoon: € 945,00;
 • Normaal tarief diverse personen: € 1206,00;
 • Laag tarief 1 persoon: € 703,00;
 • Laag tarief diverse personen: € 965,00;
 • Mede-naturalisatie minderjarig kind: per kind € 139,00.