Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Rechtsbescherming

Klachten

Klachten moeten gaan over gedragingen van gemeentelijke bestuurders of ambtenaren. Hun doen en laten kan voor u aanleiding zijn tot ontevredenheid. Het kan daarbij gaan om gebrekkige informatieverstrekking, een trage afhandeling van brieven, een niet nagekomen afspraak of een onvriendelijke behandeling.
Uitgebreide informatie klachten.

Bezwaarschrift

Indien u het niet eens bent met een besluit van een gemeentelijk bestuursorgaan (het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad), kunt u vaak gebruik maken van de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift dient u in bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. Dit moet u doen binnen 6 weken na dagtekening van het besluit. In de als download bijgevoegde folder vindt u een uitgebreide toelichting op de procedure.
Als het antwoord op uw bezwaarschrift niet tijdig komt, gaat de 'Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen' een rol spelen.

Dwangsom

Met ingang van 1 oktober 2009 is de 'Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen' van kracht geworden. Die wet versterkt uw positie in het geval dat de overheid niet tijdig over uw aanvraag of bezwaarschrift beslist. Wilt u weten wat u moet doen als de gemeente niet op tijd beslist op een vergunning of bezwaarschrift?
Uitgebreide informatie dwangsom.

Downloads
TitelTypeDownload
Folder_'Bezwaarschrift_indienen'  Download