De gemeente Vlissingen gaat de openbare ruimte in de Glacisstraat (tussen de Scheldestraat en de Van Dishoeckstraat) vernieuwen. Dit betekent dat we veel gaan aanpakken: van bestrating tot verkeersinrichting en van riolering tot openbare verlichting.
Daarnaast is er veel aandacht voor groen. In elke ontwerpstap van de herinrichting worden bewoners op verschillende manieren betrokken. 

Keuze tussen 2 varianten

Bewoners konden tot en met 28 juli 2023 stemmen op hun voorkeursvariant.
Hoewel het minimum aantal stemmen niet is gehaald en er nauwelijks verschil is tussen de voorkeursstemmen voor variant 1 of 2, blijkt uit de inhoudelijke reacties wel een duidelijke voorkeur voor variant 1. Daarom is er besloten om deze variant verder uit te werken. Hierbij blijft de slinger in de weg en wordt er meer openbaar groen aangelegd.
Op www.doemeevlissingen.nl vindt u de volledige terugkoppeling voor de keuze van variant 1.

Denk en doe mee

De gemeente Vlissingen heeft de gekozen variant verder uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Tevens zijn de aanvullende opmerkingen beoordeeld en eventueel meegenomen in het voorlopige ontwerp.

Voorlopig ontwerp

Bewoners kunnen van 18 september tot en met 10 oktober 2023 het voorlopige ontwerp van de Glacisstraat bekijken op de website www.doemeevlissingen.nl. Daarnaast kunnen zij een reactie achterlaten.

Inloopbijeenkomst 25 september 2023

Op maandag 25 september 2023 organiseren we een inloopbijeenkomst in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 in Vlissingen (ingang Stadhuisplein). U bent welkom vanaf 18.30 uur.
Tijdens deze avond kunnen bewoners het voorlopige ontwerp bekijken. De avond is om 21.00 uur afgelopen.