Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

BEKENDMAKING

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 16 maart 2016
Postcode en huisnummer:
4389

BEKENDMAKING

Concept wijziging N ota bodembeheer gemeente Vlissingen .

Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij voornemens is om enkele wijzigingen in de Nota bodembeheer gemeente Vlissingen aan te brengen. De wijzigingen hebben betrekking op het uitbreiden van het gebied waarop gebiedsspecifiek beleid van toepassing is. Met name ter plaatse van het vastgestelde inpassingsplan Marinierskazerne.

Terinzagelegging

U kunt de concept wijzigingen Nota bodembeheer gemeente Vlissingen inzien van 16 maart 2016 tot en met 27 april 2016 in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1, tijdens openingstijden van het stadhuis. De stukken zijn tevens digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website:

https://www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

Zienswijzen

Op grond van afdeling 3.4 Awb kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging inwoners van Vlissingen en andere belanghebbenden hun schriftelijke zienswijze naar voren brengen. Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.