Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Storten van gewonnen Noordzeezand in de Westerschelde

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 3 februari 2016
Postcode en huisnummer:
4454PM 22

Storten van gewonnen Noordzeezand in de Westerschelde

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Het betreft 8 vergunningen waarvan er 5 voor het storten van 37.500 m3, 1 van 112.000 m3, 1 van 150.000 en 1 van 225.000 m3

 

Voor het storten van 150.000 m3 gewonnen Noordzeezand in de Westerschelde, kadastraal bekend sectie K nr. 1007 in de Gemeente Vlissingen (27-01-2016)

Voor het storten van 37.500 m3 gewonnen Noordzeezand in de Westerschelde, kadastraal bekend sectie K nr. 1007 in de Gemeente Vlissingen (28-01-2016)

Voor het storten van 112.500 m3 gewonnen Noordzeezand in de Westerschelde, kadastraal bekend sectie K nr. 1007 in de Gemeente Vlissingen (28-01-2016)

Voor het storten van 37.500 m3 gewonnen Noordzeezand in de Westerschelde, kadastraal bekend sectie K nr. 1007 in de Gemeente Vlissingen (28-01-2016)

Voor het storten van 37.500 m3 gewonnen Noordzeezand in de Westerschelde, kadastraal bekend sectie K nr. 1007 in de Gemeente Vlissingen (28-01-2016)

Voor het storten van 225.000 m3 gewonnen Noordzeezand in de Westerschelde, kadastraal bekend sectie K nr. 1007 in de Gemeente Vlissingen (28-01-2016)

Voor het storten van 37.500 m3 gewonnen Noordzeezand in de Westerschelde, kadastraal bekend sectie K nr. 1007 in de Gemeente Vlissingen (28-01-2016)

Voor het storten van 37.500 m3 gewonnen Noordzeezand in de Westerschelde, kadastraal bekend sectie K nr. 1007 in de Gemeente Vlissingen (28-01-2016)

 

 

Bezwaar

Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn.

(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.