Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Trainingscentrum Vlissingen B.V.

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
donderdag 21 januari 2016
Postcode en huisnummer:
4382Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Trainingscentrum Vlissingen B.V.

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij aan Trainingscentrum Vlissingen B.V, gelegen aan de Oosterhavenweg 22-24 in Vlissingen een omgevingsvergunning hebben verleend voor het veranderen van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

De vergunning ligt ter inzage vanaf 21 januari 2016 tot en met 4 maart 2016 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en gedurende openingstijden in het Stadskantoor in Vlissingen.

 

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpvergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpvergunning (belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpvergunning) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunning kunnen tot en met 4 maart 2016 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunningen treden op 21 januari 2016 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopi­ge voorzie­ning is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht­ van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer A.C. Cuperus, tel 0115- 745 114 van RUD Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer W-VOV150183.