Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Aanwijzingsbesluit wees (brom)fietsen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
maandag 18 januari 2016Aanwijzingsbesluit wees (brom)fietsen

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen;

 

gelet op artikel 5:11, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 (Apv) (het is verboden op door het college in het belang van het beheer van de openbare ruimte aangewezen plaatsen, fietsen of bromfietsen langer dan een door het college te bepalen periode onafgebroken te laten staan);

 

- overwegende dat in het aangewezen gebied de aanwezigheid met betrekking tot weesfietsen,fout gestalde fietsen en fietswrakken een probleem vormt, dat door de weesfietsen de stallingcapaciteit wordt beperkt en dit het straatbeeld ontsierd.  

 

- overwegende de Bijzonder Opsporingsambtenaren de mogelijkheid te bieden om handhavend op te treden.

 

b e s l u i t en :

 

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:11, tweede lid van de Apv, om het grondgebied van de gehele gemeente aan te wijzen als gebied waar het weesfietsenbeleid van toepassing is. (Brom) fietsen langer dan 28 dagen in/bij stalling geplaatst worden verwijderd. Daarbij wordt de keuze gemaakt om actief te handhaven op weesfietsen in de binnenstad, het stationsgebied Vlissingen (omgeving trein station, en fast ferry) en het stationsgebied van Oost Souburg. In overige gebieden wordt alleen gehandhaafd op weesfietsen naar aanleiding van meldingen.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit wees (brom) fietsen’.

 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de officiële bekendmaking in het elektronische gemeenteblad op www.overheid.nl.

 

 

Vlissingen, 12 januari 2016

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen

 

de secretaris, de burgemeester,

 

 

 

mr.drs.ing. M. (Martin) van Vliet A.M. Demmers-van der Geest