Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Plaatsen van tijdelijke woonruimte Abeelse Bongerd 3

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 25 november 2015
Postcode en huisnummer:
4388VZPlaatsen van tijdelijke woonruimte Abeelse Bongerd 3
Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
 
Voor het plaatsen van een tijdelijke woonruimte op de locatie Abeelse Bongerd 3 (16-11-2015)
 
Bezwaar
Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn.
(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.