Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Antihagelsystemen Ritthemsestraat 497

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 7 oktober 2015Antihagelsystemen Ritthemsestraat 497
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen, is voornemens om op grond van artikel 2.1 vergunning te verlenen voor het plaatsen van twee antihagelsystemen op de locatie Ritthemsestraat 497 te Ritthem tevens wordt hetgeen beschouwd als het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo.
 
 
Inzage
Het ontwerpbesluit ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van 7 oktober in de stadkantoren van de gemeente Vlissingen en de gemeente Middelburg.
 
Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3000, 4380 GV te Vlissingen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via de afdeling Publiekszaken, cluster vergunningen (telefoon 0118-487156 of email vergunningen@vlissingen.nl).
 
Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en belanghebbende is.