Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerpspreidingsplan locaties inzamelvoorzieningen voor gft-afval Binnenstad en Bloemenbuurt

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum:
donderdag 20 april 2023Ontwerpspreidingsplan locaties inzamelvoorzieningen voor gft-afval Binnenstad en Bloemenbuurt

Het college van B&W heeft op 11 april 2023 een spreidingsplan vastgesteld om een aantal bovengrondse en ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. Op dit plan is inspraak mogelijk. Op de volgende locaties zijn wij van plan afvalcontainers te plaatsen:

 

Binnenstad

*

 

Bloemenbuurt

*

 

De situatietekeningen waarop de containers staan afgebeeld, worden ter inzage gelegd in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen. De tekeningen zijn ook geplaatst op de website van de gemeente.

 

Een ieder kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen.

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u vooraf een afspraak te maken met dhr. J. Gillesse van de Afdeling Stadsbeheer (tel. 0118 - 487450).

 

De inspraakperiode gaat in op 20 april 2023 en eindigt op 1 juni 2023.

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

Burgemeester A.R.B. van den Tillaar,

Secretaris R. Wiskerke