Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wet Geluidhinder – hogere waarde nieuw landgoed Lammerenburgweg

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Publicatiedatum:
woensdag 30 september 2015
Postcode en huisnummer:
4386GX 30Wet Geluidhinder – hogere waarde nieuw landgoed Lammerenburgweg
Burgemeester en wethouders van Vlissingen zijn voornemens over te gaan tot het vaststellen van een hogere waarde van 50 dB als gevolg van het wegverkeerslawaai op grond van de Wet Geluidhinder.
Dit voorgenomen besluit heeft betrekking op de realisatie van een woning op het kadastrale perceel Vlissingen, sectie T nummer 808. Het perceel wordt aan de west- en noordzijde begrensd door de Meliskerkse Watergang. Aan de oostzijde wordt het perceel begrensd door de Rondweg Koudekerke en aan de zuidzijde door de Lammerenburgweg.
Het ontwerp-bestemmingsplan waarin bovenstaande ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt, is heden eveneens gepubliceerd.
Het ontwerpbesluit tot het vaststellen van de hogere waarde en alle bijbehorende stukken, liggen vanaf 1 oktober 2015 tot en met 11 november 2015 ter inzage in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Vlissingen. U kunt de stukken elke werkdag tijdens openingstijden inzien.
Digitaal raadpleegbaar
Op afspraak kunnen de stukken ook op donderdagavond tussen 16.00 uur en 19.00 uur worden ingezien (Dhr. W. Huige, telefoon 0118-487339 of email whe@vlissingen.nl).
De stukken zijn digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen ('Bestemmingsplan of beheersverordening inzien', vervolgens 'Plannen in procedure' en dan 'Ontwerp-bestemmingsplannen'.
De stukken zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.
Zienswijze
Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3000, 4380 GV te Vlissingen, ter attentie van de afdeling SBP. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met de heer R. Bakker. Hij is telefonisch bereikbaar via (0118) 487165 en per e-mailadres rbe@vlissingen.nl.
Vlissingen, 30 september 2015,
Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
A.M. Demmers-van der Geest, burgemeester,
mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris.