Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving overeenkomst grondexploitatie

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 30 september 2015
Postcode en huisnummer:
4386GX 30Kennisgeving overeenkomst grondexploitatie
Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat, op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijk ordening, een grondexploitatieovereenkomst is gesloten tussen de Gemeente Vlissingen en de heer R. Wouters (initiatiefnemer) te Koudekerke.
Het exploitatiegebied heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie T nummer 808. Het perceel wordt aan de west- en noordzijde begrensd door de Meliskerkse Watergang. Aan de oostzijde wordt het perceel begrensd door de Rondweg Koudekerke en aan de zuidzijde door de Lammerenburgweg.
Tegen de overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De zakelijke inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 1 oktober 2015 t/m 11 november 2015 ter inzage in het stadhuis in Vlissingen. U kunt de stukken elke werkdag tijdens openingstijden inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook op donderdagavond tussen 16.00 uur en 19.00 uur worden ingezien (Dhr. W. Huige, telefoon 0118-487339 of e-mail whe@vlissingen.nl). De stukken zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.
Vlissingen, 30 september 2015,
Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
A.M. Demmers-van der Geest, burgemeester,
mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris.