Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving van grondexploitatie Justitieel Complex Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 19 april 2023Kennisgeving van grondexploitatie Justitieel Complex Vlissingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen maakt bekend dat ten behoeve van een bouwplan, realisatie Justitieel Complex Vlissingen, en de aanleg en onderhoud van de infrastructuur en de openbare ruimte ten behoeve van het Justitieel Complex Vlissingen een exploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 6.24, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening is aangegaan met de Staat der Nederlanden.

Deze zogenoemde anterieure en samenwerkingsovereenkomst heeft op hoofdlijnen betrekking op de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen, aanpassing van de infrastructuur en van de openbare ruimte. Het Justitieel Complex Vlissingen en bijbehorende infrastructuur zal worden gerealiseerd op de percelen kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie K nummers 584, 588, 808, 809, 810, 812, 813, 817, 854, 860, 868, 1077, 1082, 1200, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245 en sectie I, nummer 2332.

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 20 april 2023 t/m 31 mei 2023 ter inzage in het gemeentehuis.

 

Vlissingen 19 april 2023

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

Drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester, R.D.A. Wiskerke, secretaris