Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Publicatie voornemen tot aangaan van een koopovereenkomst binnen één jaar vanaf/na onderstaande publicatieperiode

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 12 april 2023Publicatie voornemen tot aangaan van een koopovereenkomst binnen één jaar vanaf/na onderstaande publicatieperiode

Datum publicatie: 12-04-2023

Adres: Jachthavenweg/Tweede Binnenhavenweg te Vlissingen

Perceel: Gemeente Vlissingen, Sectie C, nummer 2866 (gedeeltelijk), hierna te noemen 3j

 

Voornemen tot verkoop

De gemeente Vlissingen (hierna de gemeente) is van plan om binnen één jaar vanaf/na publicatieperiode van 20 dagen een koopovereenkomst aan te gaan met R2S projectontwikkeling B.V. (hierna: R2S) en Joosse B.V. (hierna: Joosse) voor het genoemde object, ter grootte van ca. 1.738 m².

 

De gemeente is van oordeel dat, er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt om een koopovereenkomst mee aan te gaan, zijnde R2S en Joosse. Het spreekt voor zich dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

 

R2S en Joosse komen als enige serieuze gegadigde in aanmerking, omdat: 

  • 1.

    Via diverse media (waaronder de gemeentelijke website) bekend is gemaakt, dat (onder voorwaarden) percelen voor ontwikkeling beschikbaar zijn. Bekendmaking is onder andere ook gedaan via de algemene bekendmakingen over de Kenniswerf en de bekendmakingen van ruimtelijke (bestemmings)plannen.

  • 2.

    Sinds het begin van 2020 R2S en Joosse in gesprek zijn met de gemeente over hun voorgenomen ontwikkeling op het perceel 3j. Die ontwikkeling past op het eerste gezicht binnen de geldende ruimtelijke plannen (waaronder de strategische visie, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan).

  • 3.

    Afgezien van R2S en Joosse geen andere serieus gegadigden zich hebben gemeld om een koopovereenkomst (binnen maximaal één jaar na de publicatieperiode van 20 dagen) aan te gaan voor het perceel 3j;.

 

Niet eens met voorgenomen verkoop?

Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop, dan dient u dit uiterlijk vóór 02-05-2023, 23:59 uur, kenbaar te maken door middel van betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente (Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen).

 

Als wij de betekening van een kortgedingdagvaarding na deze datum ontvangen, is de gemeente vrij om een koopovereenkomst aan te gaan; het één en ander binnen maximaal één jaar te rekenen vanaf de publicatieperiode van 20 dagen. U heeft na 02-05-2023, 23:59 uur, niet meer het recht om bezwaar te maken en/of schadevergoeding te vragen of een ander recht te onderbouwen.

 

De gemeente en de eigenaars van het perceel 3j zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk de overdracht zou worden opgekomen.

 

Publicatie

De gemeente publiceert dit voornemen op officielebekendmakingen.nl Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021.

 

(ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.