Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN RITTHEM -ZANDWEG-ZUID

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | overig
Publicatiedatum:
woensdag 30 september 2015VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN RITTHEM -ZANDWEG-ZUID
Burgemeester en wethouders maken bekend, op grond van de Inspraakverordening van de Gemeente Vlissingen, dat vanaf 1 oktober 2015 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 11 november 2015) in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen, ter inzage ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan Ritthem - Zandweg-zuid. Het voorontwerp is tevens digitaal te raadplegen via de website www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek ‘voorontwerp-bestemmingsplannen’).
Dit bestemmingsplan vormt de juridisch-planologische grondslag voor de realisering van vijf bouwkavels voor vrijstaande woningen aan de zuidzijde van de Zandweg te Ritthem, aansluitend aan de bestaande bebouwing.
Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van dit voorontwerp van het bestemmingsplan een inspraakreactie indienen bij ons college. Het is tevens mogelijk per e-mail een reactie in te dienen, waartoe het formulier kan dienen, dat aangetroffen wordt op de gemeentelijke website bij het bestemmingsplan.
Voor informatie kunt u zich wenden tot de heer J. Francke, tel. 0118-487282, e-mail jfe@vlissingen.nl.
Vlissingen, 30 september 2015
Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
A.M. Demmers-van der Geest, burgemeester
mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris