Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontheffing werkzaamheden APV 2013 Station Vlissingen-Souburg (2 t/m 5 oktober 2015)

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
maandag 28 september 2015
Postcode en huisnummer:
4382MA 1Ontheffing werkzaamheden APV 2013 Station Vlissingen-Souburg (2 t/m 5 oktober 2015)
Ontheffing werkzaamheden Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 Station Vlissingen Souburg (2 tot en met 5 oktober 2015)
 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij ontheffing hebben verleend op grond van artikel 4:7a lid 2 APV Vlissingen 2013 (het in werking hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder optreed).
 
Van 2 tot en met 5 oktober wordt aan de spoorlijn Roosendaal-Vlissingen, tussen het overpad Kanaalstraat ter hoogte van station Vlissingen Souburg en de overweg Sloeweg, het baanlichaam gereconstrueerd en het drainagestelsel aangebracht. De werkzaamheden vinden plaats in zowel de dag-, avond- als nachtperiode.
 
Bezwaar
Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn.
(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 24 september 2015 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
 
Meer informatie over de ontheffing kunt u inwinnen via N. Heerkens (0118-487121, nhs@vlissingen.nl).