Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere melding
Publicatiedatum:
woensdag 18 januari 2023Kennisgeving maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer

Reguliere procedure:

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken het volgende bekend. Op grond van Besluit lozen buiten inrichtingen en Activiteitenbesluit worden maatwerkvoorschriften opgelegd voor:

 

  • 1.

    Het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering in een schoonwaterriool aan Kromwegesingel 8 in Oost-Souburg (11-01-2023).

     

De maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen op riool toegestaan is, indien het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, ter attentie van de Commissie voor de bezwaarschriften, 4380GV te Vlissingen.

11 januari 2023,

Burgemeester en wethouders van Vlissingen.