Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Omzettingsvergunning Brouwenaarstraat 8a

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 16 september 2015
Postcode en huisnummer:
4382LK 8Omzettingsvergunning Brouwenaarstraat 8a
Burgemeester en wethouders van Vlissingen hebben de volgende vergunning verleend:
 
 
Voor het omzetten van een zelfstandige woning tot een onzelfstandige woonruimte, kamer op de locatie:
Brouwenaarstraat 8a (10-09-2015)
 
 
Inzage  Dit besluit ligt, totdat de hierna aangegeven bezwaartermijn is verstreken, ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1. De verleende vergunning met bijbehorende tekeningen kunnen ná een telefonische afspraak met Dhr. W. Huige van de Afd. Publiekszaken (tel. 0118 - 487339) worden ingezien.
Bezwaar Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.