Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerp bestemmingsplan 'Scheldekwartier, Aan de Singel’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum:
vrijdag 13 januari 2023Ontwerp bestemmingsplan 'Scheldekwartier, Aan de Singel’

Burgemeester en wethouders maken dat voor een ieder ter inzage ligt:

 

  • 1.

    Het ontwerp bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Aan de Singel’;

  • 2.

    Het ontwerp hogere grenswaardebesluit geluid;

  • 3.

    Het verkeersbesluit tot verlaging van de snelheid op het eerste deel van de Van Dischoeckstraat van 50 km/uur tot 30 km/ uur.

 

Ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp van het bestemmingsplan bevat de gronden waar de het voormalig Prins Glas – Edelweis gevestigd waren, begrenst door de Van Dishoeckstraat, Paul Krugerstraat, De Kota Baroestraat en de Singel in de Scheldewijk.

De intentie is om op deze plek 73 huur- en koopappartementen in de vrije sector te ontwikkelen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een woonbestemming mogelijk gemaakt.

Dit bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van 73 appartementen met bijbehorende parkeergelegenheid in het binnengebied van het appartementengebouw.

 

Raadplegen  

Het ontwerp van het bestemmingsplan met de bijlagen kunt u digitaal raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van het tabblad 'Bestemmingsplannen', vervolgens het tabblad 'ID' selecteren en daar invullen 'NL.IMRO.0718.BPSN12-ON01'.

Ook is het plan in te zien in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen. Algemene informatie over het Scheldekwartier vindt u op www.scheldekwartier.nl

Inspraak  

Iedereen kan ten aanzien van de ontwerp bestemmingsplannen en de ontwerp beschikking hogere grenswaarde een zienswijze indienen in de periode van 13 januari tot en met 24 februari 2023. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met mevrouw E. Goetheer via e-mail egoetheer@vlissingen.nl of de heer B. Lap via e-mail blap@vlissingen.nl

 

Vlissingen, 11 januari 2023

 

http://www.scheldekwartier.nl

Burgemeester en wethouders van Vlissingen

Namens deze,

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar de secretaris, drs. R.D.A. Wiskerke