Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Voorbereidingsbesluit ontwikkelvisie Kenniswerf

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 28 december 2022Voorbereidingsbesluit ontwikkelvisie Kenniswerf

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 december 2022 heeft verklaard dat er op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening (Wro) een bestemmingsplan wordt voorbereid voor percelen op de Kenniswerf. De begrenzing van het gebied is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende verbeelding. Het betreft dezelfde percelen als waarop de gemeenteraad op 7 juli 2022 de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) heeft gevestigd.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag van bekendmaking. Dat is op 28 december 2022. Het voorbereidingsbesluit geldt voor één jaar (tot en met 27 december 2023).

Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende documenten liggen vanaf 28 december 2022 tot en met 7 februari 2023 voor een ieder ter inzage in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstaat 1.

Daarnaast worden het besluit met de daarbij behorende bestanden vanaf 28 december 2022 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0718.VBKW01-VG01.

Een voorbereidingsbesluit is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Vlissingen 28 december 2022

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar, de secretaris, R.D.A. Wiskerke