Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
donderdag 22 december 2022ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

 

Kennisgeving collectieve verlening geluidsdagen en ontheffing sluitingsuren

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen hebben, volgens artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013, de nacht van Koningsnacht 25 april op 26 april 2023, Kermis vuurwerkavond 20 juli 2023, 24 op 25 december 2023 en de nacht van 31 december 2023 op 1 januari 2024 aangewezen voor collectieve festiviteiten.

 

Dit betekent dat tijdens de nacht van 25 april op 26 april 2023, 20 juli 2023 en 24 op 25 december 2023 de geluidsnormen, volgens artikel 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit, niet van toepassingen zijn voor de horeca inrichtingen gelegen in de binnenstad/boulevards (zoals genoemd in de Horecanota Vlissingen 2016-2020) tot 15 minuten voor het sluitingsuur.

 

In de nacht van 31 december 2023 op 1 januari 2024 de geluidsnormen, volgens artikel 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit, niet van toepassingen zijn voor de horeca inrichtingen gelegen in de binnenstad/boulevards (zoals genoemd in de Horecanota Vlissingen 2016-2020).

 

De burgemeester van Vlissingen heeft, volgens artikel 2:27 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013, ontheffing verleend van het sluitingsuur in de nacht van 25 april op 26 april 2023, 20 juli 2023, 24 op 25 december 2023 en de nacht van 31 december 2023 op 1 januari 2024.

 

Dit betekent dat tijdens de nacht van nacht van 25 april op 26 april 2023, 20 juli 2023 en 24 op 25 december 2023 voor de horeca inrichtingen gelegen in de binnenstad/boulevards (zoals genoemd in de Horecanota Vlissingen 2016-2020) de volgende sluitingsuren van toepassing zijn:

 

  • 1.

    locaties waar een sluitingstijd geldt van 22:00 uur naar 24:00 uur; en

  • 2.

    locaties waar een sluitingstijd geldt van 24:00 uur naar 02:00 uur; en

  • 3.

    locaties waar een sluitingstijd geldt van 02:00 uur naar 04:00 uur.

 

In de nacht van 31 december 2023 op 1 januari 2024 voor de horeca inrichtingen gelegen in de binnenstad/boulevards (zoals genoemd in de Horecanota Vlissingen 2016-2020) geen sluitingsuur geldt.

 

Belanghebbenden kunnen t/m 20 januari 2023 tegen de besluiten bezwaar indienen bij de gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. De besluiten treden direct in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.