Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor Duratherm Nederland BV, Hof Engelenburg 28 in Oost-Souburg

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 21 december 2022Van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor Duratherm Nederland BV, Hof Engelenburg 28 in Oost-Souburg

Burgemeester en wethouders van Vlissingen hebben Duratherm Nederland BV automatisch de aangevraagde omgevingsvergunning verleend, omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen. De aanvraag gaat over het realiseren van een individueel gesloten bodemenergiesysteem op de locatie gelegen aan Hof Engelenburg 28 in Oost-Souburg.

U kunt de van rechtswege verleende omgevingsvergunning bekijken tot en met 26 januari 2023 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1 in Vlissingen.

Wanneer u hier belang bij heeft, kunt u tot en met 26 januari 2023 schriftelijk bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning bij Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Op het bezwaarschrift moeten uw naam en adres staan. Ook moet duidelijk zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Daarnaast moeten op het bezwaarschrift de datum en uw handtekening staan.

De omgevingsvergunning treedt in werking nadat de bezwaartermijn is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, op dit bezwaar is beslist.

Wanneer u de stukken over deze omgevingsvergunning wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder kenmerk: W-AOV220476 / 00310039.