Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Parkeerverordening Vlissingen 1992

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
woensdag 21 december 2022Wijzigingsbesluit Parkeerverordening Vlissingen 1992

 

De gemeenteraad van Vlissingen

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

Overwegende dat:

 • Medische zorgaanbieders op dit moment dezelfde tarieven voor een vergunning betalen als commerciële bedrijven zonder zorgaanbod;

 • Reeds veel gemeenten in Nederland al een aangepast tarief hanteren voor zorgverlening;

 • Medische zorg aan huis bijdraagt aan een goed leefklimaat;

 • Medische zorg van groot belang is voor de leefbaarheid in Vlissingen;

 • De huidige medische zorgaanbieders hoge bedragen voor parkeervergunningen betalen terwijl ze slechts beperkt gebruik maken van de parkeercapaciteit;

 • De gemeente Vlissingen zorg aan huis wilt stimuleren in plaats van ontmoedigen;

 • Er medische zorgaanbieders zijn die overwegen hun activiteiten te gaan verplaatsen en/ of dienstverlening te wijzigen in het nadeel van de Vlissingse bewoners;

 • Het wenselijk is een aangepast tarief voor medische beroepsbeoefenaren te hanteren.

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het navolgende:

besluit tot wijziging van de Parkeerverordening Vlissingen 1992.

 

De Parkeerverordening Vlissingen 1992 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 3 lid 4 luidende:

‘Het college kan in bijzondere gevallen een vergunning ook verlenen aan:

 • a.

  eigenaren of houders van motorvoertuigen die niet voldoen aan één van de in het tweede lid genoemde voorwaarden.

 • b.

  bewoners van belanghebbendengebieden, geen eigenaar of houder van een motorvoertuig.

 • c.

  een bedrijf dat is gevestigd binnen het gereguleerde parkeergebied ten behoeve van het woon-werkverkeer van haar directie, personeelsleden of scholieren.’

 

vervangen door:

‘Het college kan in bijzondere gevallen een vergunning ook verlenen aan:

 • a.

  eigenaren of houders van motorvoertuigen die niet voldoen aan één van de in het tweede lid genoemde voorwaarden.

 • b.

  bewoners van belanghebbendengebieden, geen eigenaar of houder van een motorvoertuig.

 • c.

  een bedrijf dat is gevestigd binnen het gereguleerde parkeergebied ten behoeve van het woon-werkverkeer van haar directie, personeelsleden of scholieren.

 • d.

  specifieke medische beroepsbeoefenaren ten behoeve van zorgverlening in een straat/zone waar belanghebbendenparkeren geldt.’

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie van dit wijzigingsbesluit.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 december 2022

De griffier,

mr. F. Vermeulen,

De voorzitter,

drs. A.R.B. van den Tillaar