Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bekendmaking vestiging opstalrecht ten behoeve van Delta Fiber Netwerk B.V.

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 30 november 2022Bekendmaking vestiging opstalrecht ten behoeve van Delta Fiber Netwerk B.V.

Datum publicatie: 30 november 2022

Object informatie

Adres: Alexander Gogelweg te Vlissingen

Perceel: Gemeente Vlissingen sectie L 3476 (deels), groot ongeveer 21m²

Adres: Irenestraat te Oost-Souburg

Perceel: Gemeente Vlissingen sectie I 609 (deels), groot ongeveer 22m²

Adres: Aletta Jacobslaan te Vlissingen

Perceel: Gemeente Vlissingen sectie H 1783 (deels), groot ongeveer 19m²

Adres: Jozef Israëlslaan te Vlissingen

Perceel: Gemeente Vlissingen sectie F 618 (deels), groot ongeveer 23m²

Adres: Brederolaan te Vlissingen

Perceel: Gemeente Vlissingen sectie G 395 (deels), groot ongeveer 23m²

Adres: Dr. Stavermanstraat te Vlissingen

Perceel: Gemeente Vlissingen sectie A 6378 (deels), groot ongeveer 23m²

Adres: Papegaaienburg te Vlissingen

Perceel: Gemeente Vlissingen sectie H 3884(deels), groot ongeveer 15m²

 

Vestiging zakelijk recht van opstal

De gemeente Vlissingen vestigt overeenkomstig artikel 5:101 BW een recht van opstal op zeven percelen grond ten behoeve van Delta Fiber Netwerk B.V. te Schiedam. De vestiging van het recht van opstal vindt plaats voor de realisatie van een glasvezelnetwerk. De grond die bezwaard wordt met een zakelijk recht van opstal wordt gebruikt voor de bouw van POP-stations (verdeelstations).

 

Motivering

De gemeente is op grond van de Telecommunicatiewet gehouden om de aanwezigheid van een glasvezelnetwerk met POP-stations te gedogen. De gemeente stelt zich daarom op het standpunt  dat er in dit geval geen ruimte behoeft te worden geboden voor mededinging. 

Daarnaast acht de gemeente het vanuit het publieke belang wenselijk dat er voor de inwoners een glasvezelnetwerk wordt aangelegd om zo toegang te krijgen tot een hoogwaardige en snelle verbinding voor internet, televisie en telefonie. Voor de aanleg zijn zogenaamde POP-stations nodig die fungeren als verdeelstation. Delta Fiber Netwerk B.V. legt het glasvezelnetwerk aan op openbare gronden. Op basis van de ingediende instemmingsaanvragen gaat de gemeente ervan uit dat Delta Fiber Netwerk B.V. de enige serieuze gegadigde is om een glasvezelnetwerk met POP-stations aan te leggen en voornoemde percelen grond te bezwaren met een recht van opstal.

 

“Didam”-arrest

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het zogenaamde “Didam”-arrest gewezen. Dit arrest bevestigt dat gemeenten in Nederland bij een vestiging van een zakelijk recht op openbare gronden transparant moeten handelen en mededingingsruimte moeten bieden. Dit zodat iedere gegadigde kenbaar kan maken dat ook zij in aanmerking komt voor het vestigen van een zakelijk recht.

 

Niet eens met de bezwaring?

Bent u het oneens met de bezwaring van de grond? Maak dan uiterlijk vóór 20-12-2022, 23:59 uur (20 kalenderdagen vanaf deze publicatie) uw gemotiveerde bezwaar kenbaar via mail: mschram@vlissingen.nl.