Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak Beeldkwaliteitplan ‘Hofstede Vlugtenburg’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | overig
Publicatiedatum:
woensdag 9 september 2015Inspraak Beeldkwaliteitplan ‘Hofstede Vlugtenburg’
Burgemeester en wethouders maken, op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, bekend dat vanaf 10 september 2015 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 21 oktober 2015) in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, ter inzage ligt het Beeldkwaliteitplan ‘Hofstede Vlugtenburg’. Ten behoeve van de ontwikkeling ‘Souburg-Noord, Hof Vlugtenburg’ is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het beeldkwaliteitplan zal te zijner tijd als toetsingskader fungeren bij de verdere uitwerking van de bouwplannen en zal deel gaan uitmaken van de welstandsnota.
 
Het beeldkwaliteitplan ‘Hofstede Vlugtenburg’ is digitaal te raadplegen via de website www.vlissingen.nl/bekendmakingen.
Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van het Beeldkwaliteitplan ‘Hofstede Vlugtenburg’ een inspraakreactie indienen bij ons college.
 
Vlissingen, 9 september 2015

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

de burgemeester, A.M. Demmers - Van der Geest

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet