Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Publicatie voornemen tot verkoop

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
maandag 21 november 2022Publicatie voornemen tot verkoop

Datum publicatie: 21-11-2022

 

Object informatie

Adres: De objecten zijn gelegen aan de Havenweg en de Oostelijke Bermweg te Ritthem

Perceel: kadastraal bekend als gemeente Vlissingen, sectie K nummer 863, groot 9.732 m² en het perceel grond, gelegen nabij de Havenweg en de Oostelijke Bermweg te Ritthem, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie K, nummer 1220, groot 13.178 m².

 

Voornemen tot verkoop

De gemeente Vlissingen (hierna de gemeente) is van plan om het genoemde objecten, ter grootte van in totaal ca. 22.910 m² te verkopen aan De Staat der Nederlanden.

De koopovereenkomst is reeds opgemaakt en partijen hebben overeenstemming daarover.

De gemeente is van oordeel dat, er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verkoop, namelijk de koper, de Staat der Nederlanden. Het spreekt voor zich dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

De Staat der Nederlanden komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking, omdat: 

De realisatie van een Justitieel Complex is van algemeen belang en is een bevoegdheid van de Staat der Nederlanden.

 

Niet eens met voorgenomen verkoop?

Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop, dan dient u dit uiterlijk voor 12-12-2022, 23:59 uur (20 dagen vanaf deze publicatie), kenbaar te maken door middel van betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente (Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen).

Als wij de betekening van een kortgedingdagvaarding na deze datum ontvangen, is de gemeente vrij om de voorgenomen verkoop door te laten gaan. U heeft op dat moment niet meer het recht om bezwaar te maken en/of schadevergoeding te vragen of een ander recht te onderbouwen.

De gemeente en de Staat der Nederlanden zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk de verkoop zou worden opgekomen.

 

Publicatie

De gemeente publiceert dit voornemen op officielebekendmakingen.nl Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021.

(ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.

 

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

Burgemeester A.R.B. van den Tillaar,

Secretaris R. Wiskerke