Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan  ‘Souburg-Noord, Hof Vlugtenburg’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 9 september 2015Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan  ‘Souburg-Noord, Hof Vlugtenburg’
Burgemeester en wethouders maken, op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, bekend dat vanaf 10 september 2015 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 21 oktober 2015) in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, ter inzage ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Souburg-Noord, Hof Vlugtenburg’. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ziet op de realisering van maximaal 15 wooneenheden en een groene invulling (bv. een landschapstuin) op de gronden globaal gelegen tussen Schroeweg 2 en Schroeweg 4 en de Rijksweg A58. Het bestemmingsplan maakt een laan met woonbebouwing mogelijk die beëindigd wordt met een prominente bebouwing die verwijst naar het Hof Vlugtenburg, wat eens op deze locatie stond. De woning Schroeweg 2 maakt deel uit van het plan. De overige gronden krijgen een groene invulling.
 
Het voorontwerp van het bestemmingsplan met de bijlagen is digitaal te raadplegen via de website www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek ‘plannen in procedure’ en vervolgens bij ‘voorontwerp-bestemmingsplannen’).
 
Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van dit voorontwerp een inspraakreactie indienen bij ons college. Het is tevens mogelijk per e-mail een reactie in te dienen, waartoe het formulier kan dienen, dat aangetroffen wordt op de website bij het bestemmingsplan.
 
Vlissingen, 9 september 2015

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

de burgemeester, A.M. Demmers - Van der Geest:

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet