Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Publicatie voornemen tot juridische overdracht

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 5 oktober 2022Publicatie voornemen tot juridische overdracht

Object informatie

Adres: 1ste Binnenhavenweg te Vlissingen

Perceel: Gemeente Vlissingen, Sectie c, nummer 2786 (gedeeltelijk), hierna te noemen 4a

 

 

Voornemen tot juridische overdracht

De gemeente Vlissingen (hierna de gemeente) is van plan om het genoemde object, ter grootte van ca. 1.200 m² juridisch over te dragen aan GE Vastgoedontwikkeling en beheer B.V. (handelend voor zich of nader te noemen meester), hierna te noemen GE Vastgoedontwikkeling en beheer. De koopovereenkomst is reeds aangegaan op 7 december 2021 en thans dient het object notarieel overgedragen te worden. 

 

De gemeente is van oordeel dat, er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de juridische overdracht, namelijk de koper, GE Vastgoedontwikkeling en beheer. Het spreekt voor zich dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

 

GE Vastgoedontwikkeling en beheer komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking, omdat: 

 

- Via diverse media (waaronder de gemeentelijke website) bekend is gemaakt, dat (onder voorwaarden) percelen voor ontwikkeling beschikbaar zijn. Bekendmaking is onder andere ook gedaan via de algemene bekendmakingen over de Kenniswerf en de bekendmakingen van ruimtelijke (bestemmings)plannen.

 

- De gemeente sinds het voorjaar van 2020 met GE Vastgoedontwikkeling gesprekken voert en afspraken maakt over de ontwikkeling van het perceel 4a passend binnen de geldende ruimtelijke plannen (waaronder de strategische visie, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan).

 

- De gemeente in april 2021 een Right of First Refusal[1] (hierna: RoFR) voor de duur van twaalf maanden heeft verstrekt aan GE Vastgoedontwikkeling om haar ontwikkeling nader uit te werken en tot een koopovereenkomst met de gemeente te komen. GE Vastgoedontwikkeling heeft aan de voorwaarden gesteld in de RoFR voldaan.

 

- Afgezien van GE Vastgoedontwikkeling en beheer geen andere serieus gegadigden zich hebben gemeld om het perceel 4a te ontwikkelen en aan te kopen.

 

 

Niet eens met voorgenomen juridische overdracht?

Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop, dan dient u dit uiterlijk voor 25-10-2022, 23:59 uur (20 dagen vanaf deze publicatie), kenbaar te maken door middel van betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente (Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen).

 

Als wij de betekening van een kortgedingdagvaarding na deze datum ontvangen, is de gemeente vrij om de juridische overdracht door te laten gaan. U heeft op dat moment niet meer het recht om bezwaar te maken en/of schadevergoeding te vragen of een ander recht te onderbouwen.

 

De gemeente en de eigenaars van het perceel 4a zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk de overdracht zou worden opgekomen.

 

 

Publicatie

De gemeente publiceert dit voornemen op officielebekendmakingen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021.

 

ECLI:NL:HR:2021:1778, meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.

 

 

[1]Partijen komen overeen dat indien de verkoop, in de toekomst zal plaatsvinden, de partij die het recht heeft verworven, op dat moment (binnen een overeengekomen periode) die transactie voor een vastgestelde prijs mag opeisen.

 

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

Burgemeester A.R.B. van den Tillaar,

Secretaris R. Wiskerke