Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Publicatie voornemen verkoop en uitgifte erfpacht

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
donderdag 15 september 2022Publicatie voornemen verkoop en uitgifte erfpacht

Met deze publicatie geeft de Gemeente Vlissingen uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778).

 

Objectinformatie

Adres: Prins Hendrikstraat 35a, 4388 KM Oost-Souburg

Kadastraal perceel: gemeente Vlissingen, sectie I no. 497 (gedeeltelijk)

Perceelgrootte: ca. 1060 m2

 

Voornemen tot het aangaan van overeenkomsten

De gemeente Vlissingen is voornemens om met Stichting Mae Uku de volgende overeenkomsten aan te gaan:

 

  • 1.

    een overeenkomst tot verkoop van de eigendom van de welzijnsaccommodatie aan de Prins Hendrikstraat 35a, 4388 KM Oost-Souburg, gelegen op het kadastrale perceel gemeente Vlissingen, sectie I no. 497;

  • 2.

    een overeenkomst tot uitgifte in erfpacht van het perceel grond, gelegen aan de Prins Hendrikstraat 35a, 4388 KM Oost-Souburg, kadastraal bekend als gemeente Vlissingen, sectie I no. 497 (gedeeltelijk) voor de duur van 25 jaar en tot vestiging van een opstalrecht met betrekking tot de op dat perceel gelegen welzijnsaccommodatie.

 

Stichting Mae Uku is de enige serieuze gegadigde

Naar de mening van de gemeente is Stichting Mae Uku de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor verkrijging van de eigendom van het gebouw aan de Prins Hendrikstraat 35a en het recht van erfpacht op het onderliggende perceel met een opstalrecht.

 

De welzijnsaccommodatie aan de Prins Hendrikstraat 35a ligt in het hart van de Molukse wijk in Oost-Souburg. De accommodatie biedt al sinds 2008 huisvesting aan de Stichting Mae Uku, die het gebouw gebruikt en op eigen kosten onderhoudt ten behoeve van verenigingsactiviteiten, tot behoud en bevordering van de Molukse identiteit en cultuur, belangen behartigen van de Molukse gemeenschap, activiteiten aanbieden op het gebied van educatie, dienstverlening voor de Molukse gemeenschap en anderen. Het gaat in dit geval dus om een specifiek gebouw op een specifieke locatie in de zogenoemde Molukse wijk in Oost-Souburg.

 

De gemeente wenst voornoemde overeenkomsten aan te gaan gelet op het belang om cultureel maatschappelijke activiteiten ten behoeve van de Molukse gemeenschap in stand te houden op deze specifieke locatie. Er bestaat immers de stedenband Vlissingen-Ambon en de Molukse gemeenschap neemt een bijzondere positie in de Nederlandse maatschappij in.

 

Voor de Molukse gemeenschap betekent dit dat ze in de gelegenheid wordt gesteld om haar cultureel maatschappelijke activiteiten op deze specifieke locatie in ere te houden en deze door kan geven aan toekomstige generaties.

 

De gemeente is voornemens voornoemde overeenkomsten aan te gaan met inachtneming van de ingewonnen taxatie van een onafhankelijk taxateur.

 

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 6 oktober 2022, 12:00 uur, kenbaar te maken aan de gemeente. Dat moet gebeuren door het laten betekenen van een dagvaarding in kort geding aan de gemeente Vlissingen. Na het verstrijken van deze datum vervalt uw recht om jegens de gemeente in rechte op te komen tegen het aangaan van voornoemde overeenkomsten en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren. Indien u nog vragen heeft over deze publicatie, kunt u zich binnen de genoemde termijn wenden tot de heer M. van Soelen op het emailadres mvansoelen@vlissingen.nl voor het verkrijgen van nadere informatie.

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

Burgemeester A.R.B. van den Tillaar,

Secretaris R. Wiskerke