Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Voorontwerp bestemmingsplan 'Scheldekwartier, Aan de Singel’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum:
donderdag 15 september 2022Voorontwerp bestemmingsplan 'Scheldekwartier, Aan de Singel’

Burgemeester en wethouders maken op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen bekend, dat in de periode 15 september tot en met 26 oktober 2022 in het stadhuis in Vlissingen ter inzage ligt:

Voorontwerp

Het voorontwerp van het bestemmingsplan bevat de gronden waar de het voormalig Pins Glas – Edelweis gevestigd waren, Begrenst door de Van Dishoeckstraat, Paul Krugerstraat, De Kota Baroestraat en de Singel in de Scheldewijk. De intentie is om op deze plek 67 huur- en koopappartementen in de vrije sector te ontwikkelen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet de huidige bestemming worden gewijzigd.

 

Dit bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van 67 appartementen met bijbehorende parkeergelegenheid in het binnengebied van het appartementengebouw.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan met de bijlagen kunt u digitaal raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van het tabblad 'Bestemmingsplannen', vervolgens het tabblad 'ID' selecteren en daar invullen 'NL.IMRO.0718.BPSN12-VO01'. Algemene informatie over het Scheldekwartier vindt u op www.scheldekwartier.nl 

 

In de periode 15 september tot en met 26 oktober 2022 kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van B&W via Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen of e-mail gemeente@vlissingen.nl. Onder vermelding van ‘Inspraakreactie voorontwerp-bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Aan de Singel’. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met mevrouw E. Goetheer via e-mail egoetheer@vlissingen.nl of de heer B. Lap via e-mail blap@vlissingen.nl Vlissingen,

 

Vlissingen 14 september 2022

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar, de secretaris, drs. R.D.A. Wiskerke