Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Vertrokken naar onbekende bestemming

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
uitschrijving basisregistratie personen
Publicatiedatum:
donderdag 4 augustus 2022Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek van gemeente Vlissingen is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.

Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven, en ook niet meer staan geregistreerd als woonachtig in Nederland.

Naam

Geboortedatum

Datum uitschrijving

D. Almekinders

31-03-2002

04-07-2022

M. de Back

19-10-1971

04-07-2022

R.O. Diaz Varela

04-12-1993

04-07-2022

R.R.A. Diaz Varela

04-08-2014

04-07-2022

A.F. Király

13-09-1989

04-07-2022

P. Lörincz

27-12-1988

04-07-2022

A.B.J. Scorea

19-03-1994

04-07-2022

M.F.E. Willems

20-03-1974

04-07-2022

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u hiertegen bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Deze termijn start een dag na de publicatiedatum.

In uw bezwaarschrift staat in ieder geval:

•uw naam en adres

•de datum

•het besluit waar u het niet mee eens bent

•waarom u het niet eens bent met dit besluit

•uw handtekening

Het bezwaarschrift moet worden gestuurd naar: het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen