Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Saneringsprogramma 320 woningen aan de Gerbrandystraat, Koudekerkseweg en de President Rooseveltlaan te Vlissingen.

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 3 augustus 2022Saneringsprogramma 320 woningen aan de Gerbrandystraat, Koudekerkseweg en de President Rooseveltlaan te Vlissingen.

In opdracht van de gemeente Vlissingen zijn er tussen 2020 en 2022 akoestische onderzoeken uitgevoerd naar de toekomstige geluidsbelasting (2032) op de gevels van 320 woningen aan of nabij de Gebrandystraat, Koudekerkseweg en de President Rooseveltlaan te Vlissingen. Het betreft woningen, gebouwd voor 1986, die worden blootgesteld aan wegverkeerslawaai. Op basis van het akoestisch onderzoek is een ontwerp saneringsprogramma opgesteld.

In het saneringsprogramma staat de toekomstige geluidbelasting op de gevel van de betreffende saneringswoningen vermeld. Ook staat erin welke maatregelen getroffen kunnen worden om de geluidsbelasting op de woningen te beperken.

Na de terinzagelegging wordt het saneringsprogramma ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit ministerie stelt daarna de maatregelen en de ten hoogste toelaatbare geluidswaarden van deze woningen vast.

Inzien van het saneringsprogramma

De formulieren van de drie saneringsprogramma’s liggen, met de stukken die daarbij horen, met ingang van woensdag 3 augustus 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de vakbalie Ruimte, op het Stadhuis aan de Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen.

De aanvraag staat eveneens op de website van de gemeente Vlissingen, www.vlissingen.nl, onder actueel, officiële publicaties.

Het geven van een zienswijze

Tot en met 14 september 2022 kan schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen of per e-mail hhuige@vlissingen.nl Voor een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met de heer H.G. Huige via telefoonnummer 06- 2968 2793.

Na genoemde termijn zullen de eventuele zienswijzen worden beoordeeld. Indien nodig wordt het programma daarop aangepast.