Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ALCOHOLWET

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
exploitatievergunning
Publicatiedatum:
donderdag 16 juni 2022ALCOHOLWET

Kennisgeving vergunningverlening

De burgemeester van Vlissingen heeft een vergunning op grond van de Alcoholwet en exploitatievergunning verleend aan de hierna genoemde para-commerciële instelling:

Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen

Voor de locatie: Oude Markt 2, 4381 HK VLISSINGEN

Verzenddatum: 13 juni 2022

Op grond van artikel 3 en 4 van de Alcoholwet zijn aan deze vergunning voorschriften verbonden. Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 zijn aan deze vergunning voorschriften en bepalingen verbonden.

De vergunningen liggen met ingang van 13 juni 2022 gedurende zes weken (dus t/m 25 juli 2022) in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Vlissingen (Paul Krugerstraat 1) tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage. Het is ook mogelijk om de stukken die ter inzage liggen digitaal toegestuurd te krijgen. Indien u dit wenst kunt u een e-mail sturen naar horeca@vlissingen.nl.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend op het ontwerp en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend op de ontwerpvergunningen kunnen t/m 25 juli 2022 tegen de vergunningen beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunningen treden op 26 juli 2022 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.