Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beleidsnotitie en beleidsregels omzetten en splitsen zelfstandige woonruimte Vlissingen 2021

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
beleidsregel
Publicatiedatum:
maandag 11 april 20221e wijziging Beleidsnotitie en beleidsregels omzetten en splitsen zelfstandige woonruimte Vlissingen 2021

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen;

 

gelet op de 1e wijziging Huisvestingsverordening Vlissingen 2021;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen het "1e Wijzigingsbesluit Beleidsnotitie en beleidsregels omzetten en splitsen van zelfstandige woonruimte Vlissingen 2021".

 

Artikel I

 

De “Beleidsnotitie en beleidsregels omzetten en splitsen zelfstandige woonruimte Vlissingen 2021” wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Onderdeel A, Uitgangspunten beleid, onder ‘Wat willen we bereiken”, lid 2 wordt als volgt gewijzigd:

 

2. Belang van bescherming van de goedkope woningvoorraad

In de Huisvestingsverordening Vlissingen 2021 is bepaald dat deze van toepassing is op woningen, woonruimten en gebouwen, die woonruimten bevatten met een WOZ-waarde van en lager dan de maximale toegestane koopprijsgrenswaarde van de Nationale Hypotheek Garantie (de NHG-grens), zoals deze geldt op het moment van aanvragen.

De omschrijving van dit grensbedrag is bij de 1e wijziging Huisvestingsverordening Vlissingen 2021 aangepast. De maximale koopprijsgrens is nu rechtstreeks gekoppeld aan de maximale NHG-grens en wijzigt nu vanzelf mee zodra de maximale NHG-grens wordt aangepast. Blijven staan is dat woningen met een WOZ-waarde die hieronder vallen beschikbaar en bereikbaar moeten blijven voor starters en doorstromers. Deze bepaling is er op gericht om dit segment van de woningmarkt te beschermen.

 

B.

Onderdeel A, Uitgangspunten beleid, onder “Hoofdlijn [ aangepast ] vergunningstelsel” wordt als volgt gewijzigd:

 

Er is één grens, waaronder zowel omzettingen en onttrekkingen als bouwkundige splitsingen/ woningvorming vergunningplichtig zijn, de koopprijsgrens in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie [NHG]. Deze grens is in de Huisvestingsverordening Vlissingen 2021 opgenomen. Juist dat deel van de goedkope voorraad van de Vlissingse woningmarkt moet beschikbaar blijven voor starters en doorstromers. Het beschermen van deze woonruimte-voorraad past ook in het woonbeleid van de gemeente. De kwalitatieve aanpassingen van het beleid hebben vooral betrekking op het omzetten van woonruimte en op het bouwkundig splitsen / woningvorming. Het beleid is uitgewerkt in de hieronder staande ‘Beleidsregels Woningsplitsen, onttrekken en omzetten’.

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2022.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen op 5 april 2022.

De secretaris, De burgemeester,

drs. R.D.A. Wiskerke drs. A.R.B. van den Tillaar