Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting Vlissingen 2022

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum:
dinsdag 5 april 2022Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting Vlissingen 2022

>.

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van;

 

gelet op artikel 225 en 234 van de Gemeentewet, alsmede op het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en de Verordening parkeerbelastingen 2022,

Kostenbesluit aanslag naheffing parkeerbelasting.

 

b e s l u i t:

 

dat de kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag bedragen:

vaste en variabele informatieverwerkingskosten( kosten voor software apparatuur)

€ 75.000

kosten van afschrijving en interest (kosten afschrijving parkeerautomaat)

€ 40.000

personeelskosten

€ 246.000

overheadkosten (Max 50% van pers)

123.000

Totaal

€ 484.000

 

Factoren:

Fiscaal: 5.000 naheffingsaanslagen 100 %

Berekening kosten per naheffingsaanslag:

 

Per naheffingsaanslag € 484.000: 5.000 = € 96,80

 

2. dat op grond artikel 3 van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen het maximale tarief van de naheffingsaanslag voor 2022 bij ministeriële regeling is vastgesteld op een bedrag € 66,50;

3. dat de geraamde kosten per naheffingsaanslag hoger zijn dan het bij ministeriele regeling vastgestelde maximale tarief en dat de gemeenteraad daarom in artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen Vlissingen 2022 het bedrag dat per nageheven aaneengesloten parkeerperiode binnen een kalenderdag aan de belastingschuldige in rekening wordt gebracht heeft vastgesteld op een bedrag van € 66,50;

4. dat dit besluit kan worden aangehaald als ‘Kostenbesluit aanslag naheffing parkeerbelasting’

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 januari 2022.

de griffier, de voorzitter,

Mr. F. Vermeulen drs. A.R.B. van den Tillaar