Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bouw van 58 grondgebonden woningen, 24 appartementen, 46 bergingen en 10 garages (De Koperslagerij) Kadastraal perceelnummer 2034 sectie C

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
maandag 4 april 2022Bouw van 58 grondgebonden woningen, 24 appartementen, 46 bergingen en 10 garages (De Koperslagerij) Kadastraal perceelnummer 2034 sectie C

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor de bouw van 58 grondgebonden woningen, 24 appartementen, 46 bergingen en 10 garages (De Koperslagerij) op de locatie Kadastraal perceelnummer 2034 sectie C (31-03-2022).

Bezwaar

Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn.

(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.