Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Subsidieplafond Transformatiefonds 2022

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum:
vrijdag 1 april 2022Subsidieplafond Transformatiefonds 2022

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;

gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht e.v., artikel 8 van de Algemene

Subsidieverordening Vlissingen 2018 en het Reglement “transformatiefonds extramuralisering en

ambulantisering GGZ Zeeland 2022”;

 

 

heeft op 22 februari 2022 op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde begroting voor 2022 het subsidieplafond voor het transformatiefonds voor het kalenderjaar 2022 vastgesteld op € 3.000.000. De subsidieplafonds geven het maximaal te verstrekken subsidiebedrag voor 2022 aan. De aanvragen worden gehonoreerd op basis van volgorde van binnenkomst voor de eerstvolgende vergadering van de adviescommissie, mits aan de voorwaarden genoemd in het Reglement. De voorwaarden zijn vastgelegd in het Reglement ‘transformatiefonds extramuralisering en ambulantisering GGZ Zeeland 2022’. De verleende subsidies kunnen lager zijn.

 

College van Burgemeester en wethouders van Vlissingen, 15 maart 2022

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de secretaris, de burgemeester,

drs. R.D.A. Wiskerke drs. A.R.B. van den Tillaar