Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Uitgebreide procedure:

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 2 maart 2022Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Uitgebreide procedure:

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt bekend dat zij in het kader van de Monumentenwet 1988 voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor de volgende werkzaamheden op het perceel met de kadastrale aanduiding Vlissingen Oost-Souburg, Oost-Souburg I 4175 (Rijksmonumentnummer 46096 / Oost-Souburg – Karolingische Burcht) te Oost-Souburg, gemeente Vlissingen (21-02-2022):

 

  • 1.

    de aanleg van een tijdelijke parkeergelegenheid;

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de tussen haakjes staande datum gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Vlissingen. U kunt de stukken elke werkdag tijdens openingstijden inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook op donderdagavond tussen 17.00 uur en 20.00 uur worden ingezien (Dhr. W. Huige, telefoon 0118-487339 of email whuige@vlissingen.nl).  Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3000, 4380 GV te Vlissingen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via de afdeling Publiekszaken, cluster vergunningen (telefoon 0118-487156 of email vergunningen@vlissingen.nl).

Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en belanghebbende is.