Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verleende omgevingsvergunning vervangen bestaande kozijnen en gevelbekleding door kunststof kozijnen en keralit gevelbekleding Westerscheldestraat 2

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 2 maart 2022Verleende omgevingsvergunning vervangen bestaande kozijnen en gevelbekleding door kunststof kozijnen en keralit gevelbekleding Westerscheldestraat 2

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

voor het vervangen van de bestaande kozijnen en gevelbekleding door kunststof kozijnen en keralit gevelbekleding op de locatie Westerscheldestraat 2 in Oost-Souburg.

Bezwaar

Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn.

(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na (23-02-2022) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.