Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Terinzagelegging concept-evenementenkalender 2022

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
evenementenvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 22 december 2021Terinzagelegging concept-evenementenkalender 2022

Wij hebben, volgens de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013, aanvragen om vergunning voor evenementen ontvangen. Deze aanvragen hebben wij samengevat in de concept-evenementenkalender 2022. Voordat wij een definitief besluit nemen op de vergunningen, stellen wij iedereen in de gelegenheid op de concept-evementenkalender 2022 te reageren.

Ter inzage

De conceptevenementenkalender 2022 ligt van 22 december 2021 tot 2 februari 2022 elke werkdag tijdens openingstijden ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1. U kunt de kalender ook bekijken op www.vlissingen.nl/publicaties in het overzicht met publicaties deze week.

Zienswijze(n)

In de periode hierboven kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze(n) inbrengen over de concept-evenementenkalender 2022. Voor de mondelinge inbreng of gedachtewisseling, uitsluitend per telefoon, kunt u contact opnemen met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (0118-487332 of e-mail fpaap@vlissingen.nl).

COVID-19

De COVID-19 maatregelen hebben een grote invloed op het al dan niet door laten gaan van evenementen. Zelfs reeds vergunde evenementen kunnen door wijzigingen in de COVID-19 maatregelen alsnog geannuleerd worden. Een vergunning wordt dus altijd onder voorbehoud uitgegeven, waarbij de op het moment van de geplande datum van het evenement geldende COVID-19 maatregelen leidend zijn.

De evenementenkalender 2022 wordt zodra daar aanleiding voor bestaat in de loop van het jaar geactualiseerd.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen