Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ondergrondse afvalcontainers Adriaen Coortelaan en Claverveld 2

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum:
vrijdag 10 december 2021Ondergrondse afvalcontainers Adriaen Coortelaan en Claverveld 2

Het college van B&W heeft op 7 december 2021 een spreidingsplan vastgesteld om een aantal ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. Op dit plan is inspraak mogelijk. Op de volgende locaties zijn wij van plan afvalcontainers te plaatsen:

 • 1.

  Earlisehof één ondergrondse container: groenvlak t.h.v. kruisvlak Earlisehof/Herfstsuikerij

 • 2.

  Adriaen Coortelaan vijf ondergrondse containers: Vier ondergrondse containers aan de noordzijde van de brandgangen van de zijstraten:

  • 1.

   Rembrandtlaan/Adriaen Verdoelstraat

  • 2.

   Adriaen Verdoelstraat/Hendrick Berckmanstraat

  • 3.

   Hendrick Berckmanstraat/Ambrosius Boschaertstraat

  • 4.

   Ambrosius Bosschaertstraat/Adriaen van de Vennestraat

Eén ondergrondse container aan de zuidzijde van de brandgang tussen de flats aan de Hendrick Avercamplaan en de Bloemenlaan. De situatietekeningen waarop de containers staan afgebeeld, worden ter inzage gelegd in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen. De tekeningen zijn ook geplaatst op de website van de gemeente.

Een ieder kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u vooraf een afspraak te maken met dhr. J. Gillesse van de Afdeling Stadsbeheer (tel. 0118 - 487450).

De inspraakperiode gaat in op 10 december 2021 en eindigt op 21 januari 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2021.

de plv. gemeentesecretaris,

R.G. Hendrikse

de burgemeester,

drs. A.R.B. van den Tillaar