Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Rectificatie Bekendmaking aanpassing subsidieplafond 2015 Beschermd Wonen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
vrijdag 17 juli 2015

 

Op basis van de op 11 november 2014 door de gemeenteraad vastgestelde begro­ting voor 2015 hebben wij het subsidieplafond voor o.a. het Beschermd Wonen vastgesteld.

Door middel van de circulaire Gemeentefonds van mei 2015 is de rijksbijdrage voor de uitvoering van het Beschermd Wonen aangepast. Deze aanpassing leidt tot aanpassing van het subsidieplafond.

Wij maken op grond van artikel 4:26 en met toepassing van artikel 4:28 van de Algemene wet bestuursrecht de aanpassing van het  subsidieplafond voor het jaar 2015 bekend. Het subsidieplafond geeft het maximaal te verstrekken subsidiebedrag voor 2015 aan.

Beschermd Wonen € 36.491.866

waarvan:

- PGB €  4.858.403

- Zorg in Natura - 31.633.463 

Het gehele subsidieprogramma 2015 is inmiddels verplicht en alle subsidies zijn aan belangheb­ben­den toegekend. Een gedetailleerd subsidieprogramma 2015 ligt ter in­zage of kan worden opgevraagd bij het CZW-bureau, Stationspark 29 c, 4462 DZ Goes, tel. 0113-397171.

Vlissingen, 15 juli 2015

Burgemeester en wethouders van Vlissingen

Postbus 3000

4380 GV Vlissingen