Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verordening op de heffing en invordering van leges Vlissingen 2021

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
vrijdag 29 oktober 20211e wijzigingsverordening op de heffing en invordering van leges Vlissingen 2021

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;

 

besluit:

 

Vast te stellen de 1e wijzigingsverordening op de heffing en invordering van leges Vlissingen 2021 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari en deze aan te vullen met artikel 2.4.4 van de tarieventabel luidende:

2.4.4

Indien een aanvrager van een omgevingsvergunning vóór 31 december 2021 deelneemt aan het proefproject in het kader van de Wet kwaliteitsborging en voldoet aan de daarvoor gestelde eisen, wordt het totale bedrag dat verschuldigd is aan leges, die voortvloeien uit hoofdstuk 3 paragraaf 2.3.1.1, verlaagd met:

 

2.4.4.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

75% met een maximum van € 3.000

2.4.4.2

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 1.000.000 bedragen:

40% met een maximum van € 7.000

2.4.4.3

indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 bedragen:

20% met een maximum van € 10.000

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2021.

de plv. gemeentesecretaris,

R.G. Hendrikse

de burgemeester,

drs. A.R.B. van den Tillaar