Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan ‘Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 22 september 2021Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan ‘Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen’

 

Burgemeester en wethouders maken, op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen bekend dat vanaf 23 september 2021 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 3 november 2021) in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, ter inzage ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen’.

 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan bevat de gronden waar de marinierskazerne zou komen, globaal begrensd door de Oostelijke Bermweg, bedrijventerrein Poortersweg, de Visodeweg, de Zuidersluiswatergang, de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het gronddepot. Voor dit gebied is een nieuwe visie gemaakt met de intentie om op deze plek een stadslandgoed te ontwikkelen. Om de gebiedsontwikkeling van het stadslandgoed mogelijk te maken, moet de huidige bestemming worden gewijzigd. Dit bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van het stadslandgoed, waar het Justitieel Complex Vlissingen (inclusief toegangswegen) en de uitbreiding en afronding van bedrijventerrein Poortersweg, onderdeel vanuit maken. De landschappelijke inpassing van deze ontwikkelingen in haar omgeving maakt nadrukkelijk deel uit van het bestemmingsplan.

 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan met de bijlagen is digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan is te raadplegen op deze website door het selecteren van het tabblad bestemmingsplannen, en vervolgens het tabblad ID en daar de volgende code in te vullen: NL.IMRO.0718.BPSL01-VO01. Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen. Algemene informatie over dit project is te vinden op de site www.vlissingen.nl/lawdelta

 

Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van dit voorontwerp een inspraakreactie indienen bij ons college via het adres postbus 3000, 4380 GV Vlissingen of via het e-mailadres gemeente@vlissingen.nl o.v.v. ‘Inspraakreactie voorontwerp-bestemmingsplan Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen’. Indien u een mondelinge inspraakreactie wilt indienen is dit mogelijk door een afspraak te maken met mevr. E. Jasperse (ejasperse@vlissingen.nl) of dhr. R. Bakker (rbakker@vlissingen.nl).

 

Vlissingen, 22 september 2021

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de plv. secretaris, R.G. Hendrikse