Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerpbestemmingsplan Scheldekwartier-Noord, gedeelte De Dempo

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 22 september 2021Ontwerpbestemmingsplan Scheldekwartier-Noord, gedeelte De Dempo

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening jo. Afd. 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat vanaf 23 september 2021 voor een ieder gedurende zes weken (t/m 3 november 2021) in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen, ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Scheldekwartier- Noord, gedeelte De Dempo. Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft tot doel een appartementencomplex, met 80 sociale huurappartementen aan de Dempostraat/ Dokter Stumphiuspark mogelijk te maken. Het gebouw bestaat uit deels 4 en deels 5 bouwlagen. Ook wordt de bestemming van het Dokter Stumphiuspark in overeenstemming gebracht met het beoogd (feitelijk) gebruik en wordt het bestaande appartementencomplex aan de van Dishoekstraat 182 t/m 392 specifiek aangewezen voor studentenhuisvesting.

 

De stukken van het ontwerpbestemmingsplan zijn digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (‘bestemmingsplan of beheersverordening inzien’, vervolgens ‘plannen in procedure’ en dan ‘ontwerpbestemmingsplannen’). Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via de wettelijk verplicht gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van Plannen zoeken, vervolgens het tabblad plannaam of –nummer selecteren en daar invullen: NL.IMRO.0718.BPSN10-ON01. De stukken behorend bij het ontwerpbestemmingsplan zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Het ontwerp bestemmingsplannen is vanaf 23 september 2021 digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder plannummers NL.IMRO.0718.BPSN11-ON01 (Scheldewijk- Noord, gedeelte De Dempo).

U kunt de stukken elke werkdag tijdens kantooruren inzien. Iedereen kan ten aanzien van de ontwerp bestemmingsplannen en de ontwerp beschikking een zienswijze indienen in de periode van 23 september 2021 t/m 3 november 2021. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0118-487058.

 

Vlissingen, 22 september 2021

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de plv. secretaris, R.G. Hendrikse