Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak voorontwerpwijzigingsplan ‘Bedrijventerrein Souburg ‐ herontwikkeling Veerhavenweg, vergroting bouwvlak, archeologie’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 4 augustus 2021Inspraak voorontwerpwijzigingsplan ‘Bedrijventerrein Souburg ‐ herontwikkeling Veerhavenweg, vergroting bouwvlak, archeologie’

Burgemeester en wethouders maken, op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, bekend dat vanaf 5 augustus 2021 t/m 15 september 2021 in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, ter inzage ligt het voorontwerp van het wijzigingsplan ‘Bedrijventerrein Souburg ‐ herontwikkeling Veerhavenweg, vergroting bouwvlak, archeologie'.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het voormalige tracé van de Veerhavenweg tussen Rijksweg A58 en de Oude Veerhavenweg. Dit voormalige tracé is buiten gebruik gesteld en gesaneerd. Deze gronden zijn inmiddels bouwrijp gemaakt ten behoeve van de ontwikkeling als bedrijventerrein. Om het gebruik als bedrijventerrein planologisch mogelijk te maken, is het voorontwerpwijzigingsplan opgesteld.

Ten behoeve van dit wijzigingsplan is een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld, die als bijlage 5 in het voorontwerpwijzigingsplan is ingevoegd.

Het voorontwerp van het wijzigingsplan met de bijlagen is vanaf 5 augustus 2021 te raadplegen via de website www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek ‘plannen in procedure’ en vervolgens bij ‘voorontwerp-bestemmingsplannen’).

 

Inspraak

Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van het voorontwerpwijzigingsplan een inspraakreactie indienen bij ons college. Dit kan op de volgende manieren:

- Per post: Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;

- Via een inspraakformulier dat aangetroffen wordt op de gemeentelijke website bij het wijzigingsplan.

 

 

Vlissingen, 4 augustus 2021

Burgemeester en wethouders van Vlissingen

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar, de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet