Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verleende omgevingsvergunning vervangen en verlengen bestaande zeevaartkade Kadastraal perceelnummer 1522 / 1562 (gedeeltelijk), Sectie M, (Quarleshaven)

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
maandag 26 juli 2021Verleende omgevingsvergunning vervangen en verlengen bestaande zeevaartkade Kadastraal perceelnummer 1522 / 1562 (gedeeltelijk), Sectie M, (Quarleshaven)

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor het deels vervangen en verlengen van de bestaande zeevaartkade aan de Quarleshaven op de locatie Kadastraal perceelnummer 1522 / 1562 (gedeeltelijk), Sectie M, (Quarleshaven).

Bezwaar

Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn.

(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na (21-07-2021) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.