Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving van grondexploitatie

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 14 juli 2021Kennisgeving van grondexploitatie

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een overeenkomst over grondexploitatie heeft gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening voor het project Koperslagerij in het Scheldekwartier. Het project behelst de bouw van wooneenheden met bijbehorende voorzieningen.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 15 juli 2021 drie weken ter inzage in het gemeentehuis.

 

Vlissingen, 14 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet